Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Δικοινοτικός Διαγωνισμός διηγήματος για νέους λογοτέχνες από την ΕΛΚ





Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και η Ένωση Τουρκοκυπρίων Καλλιτεχνών και Συγγραφέων προκηρύσσουν διαγωνισμό συγγραφής διηγήματος για νέους λογοτέχνες που γράφουν στην ελληνική ή την τουρκική γλώσσα.

Ανακοίνωση της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ) αναφέρει ότι «στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος νέοι συγγραφείς, που δεν θα έχουν συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014».

Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο ενώ οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν διήγημα/διηγήματα συνολικής έκτασης όχι λιγότερη από 25 και όχι μεγαλύτερη από 35 δαχτυλογραφημένες σελίδες στη μια από τις δύο γλώσσες.

Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν σε τρία αντίτυπα, σε κλειστό φάκελο, πάνω στον οποίο να αναγράφεται «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ», με ψευδώνυμο και τετραψήφιο κωδικό αριθμό.

Το πραγματικό όνομα του συγγραφέα, μαζί με αντίγραφο πιστοποιητικού άπου να φαίνεται η ηλικία του, το τηλέφωνο και η διεύθυνσή του, να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, μαζί με τα έργα, πάνω στον οποίο να αναγράφεται το ίδιο ψευδώνυμο και ο κωδικός αριθμός, αναφέρει η ανακοίνωση.

Προσθέτει ότι «τα έργα θα κριθούν από τριμελείς επιτροπές, που θα οριστούν από τους διοργανωτές του διαγωνισμού».

Τα έργα των συγγραφέων που θα βραβευτούν, ενός Ελληνοκυπρίου και ενός Τουρκοκυπρίου, θα μεταφραστούν και θα δημοσιευτούν σε μια κοινή έκδοση και στις δύο γλώσσες.

Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014 το αργότερο.

Για την ελληνική γλώσσα να αποσταλούν στη διεύθυνση: Τριπόλεως 12, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενη μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Κ., www.writersunion.org.cy και στο τηλέφωνο 99542201 και 9967714. 
Για την πηγή πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου