Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Ανείπωτα λόγια: ένα ποίημα από τον Μοσχόπουλο Γεράσιμο

Τα λόγια μας τ’ ανείπωτα, εκείνα να φοβάσαι,

εκείνα που μας σκόρπισαν στο τέλος τ’ ουρανού,

σβήσαν τ’ αστέρια μάτια μου, μ’ απόψε μη λυπάσαι,

έχεις ψυχή ευαίσθητη σαν του μικρού μωρού.Τα δάκρυα γίνανε βροχή κι ο στεναγμός χαλάζι,

φουρτούνιασε η θάλασσα κι η βάρκα μας μικρή,

θ’ αλλάξει πάλι ο καιρός γι’ αυτό να μη σε νοιάζει,

τραβώ εγώ τη ρότα μου γιατί έτσι ειν’ η ζωή.

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Θεατρικού ΣεναρίουΗ Θρυαλλίδα προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Συγγραφής Θεατρικού Σεναρίου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει την προαγωγή της θεατρικής τέχνης , αλλά και την ανεύρεση νέων , αξιόλογων θεατρικών κειμένων. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι μέχρι και τις 31/1/2016.Ακολουθούν αναλυτικά οι όροι του Διαγωνισμού.Όροι1.Δικαίωμα Συμμετοχής:

    Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν θεατρικοί συγγραφείς, επαγγελματίες ή μη, ανεξαρτήτως ηλικίας ,φύλου ,εκπαίδευσης , εθνικότητας ,με ένα (1) και μόνο έργο.

    Το Έργο πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει παρουσιαστεί ξανά και με οποιονδήποτε τρόπο δημόσια , να μην έχει εκδοθεί και να μην έχει βραβευθεί σε διαγωνισμό. Επιτρέπονται έργα τα οποία έχουν πάρε μέρος σε άλλους διαγωνισμούς δίχως να έχουν βραβευθεί με οποιοδήποτε έπαθλο , έπαινο κλπ.

2.Χαρακτηριστικά Έργου:

    Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος ,στην θεματολογία , στα πρόσωπα και στην σκηνογραφία του έργου.

    Το έργο θα πρέπει να είναι γραμμένο στα ελληνικά και να μην αποτελεί διασκευή ή προϊόν μετάφρασης.

    Το μέγεθος του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100 σελίδες (επιτρέπονται μικρές αποκλίσεις των 5 σελίδων).

3. Τρόπος Συμμετοχής/Περιορισμοί:

    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το έργο τους με απλό ταχυδρομείο μέχρι και τις 31/1/2016 στην διεύθυνση: «Προς Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Θρυαλλίδα, Λυκούδη 1 ,ΤΚ. 38221, Βόλος» . Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται μόνο η διεύθυνση παραλαβής και το ψευδώνυμο του αποστολέα.

    Το κείμενο θα πρέπει να σταλεί σε 3 αντίτυπα, σελιδοποιημένα και αριθμημένα. Στο εξώφυλλο θα αναγράφεται μόνο ο τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο του συγγραφέα ή των συγγραφέων. Οποιαδήποτε αναφορά του αληθινού ονόματος του συγγραφέα εντός κειμένου αποτελεί λόγο ακύρωσης της συμμετοχής. Τα αντίτυπα αυτά παραμένουν στην κατοχή της Θρυαλλίδας και δεν επιστρέφονται ακόμα και σε περίπτωση ακύρωσης ή απόσυρσης συμμετοχής.

    Η γραμματοσειρά των κειμένων θα πρέπει να είναι Times New Roman μεγέθους 12 ,μαύρου χρώματος με διάστιχο 1,5.

    Οι σκηνογραφικές-σκηνοθετικές σημειώσεις θα πρέπει να είναι εντός παρενθέσεων και μεγέθους 11, σε πλάγια γραφή.

    Στους διαλόγους τα ονόματα-πρόσωπα θα πρέπει να είναι Κεφαλαία και έντονη γραφή (Bold)

    Μέσα στον φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν τα 3 αντίτυπα του έργου και σφραγισμένος φάκελος που θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής με τα πραγματικά στοιχεία του συγγραφέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι το έργο που υποβάλλει είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί επι σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα ή το σενάριο κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και ότι το έργο του δεν έχει βραβευθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, συνιστά λόγο ακύρωσης της συμμετοχής .

    Για περιπτώσεις ομαδικών έργων τότε εντός του σφραγισμένου φακέλου θα πρέπει να υπάρχουν οι αιτήσεις και Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των συγγραφέων με τα ψευδώνυμά τους.

    Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρίσκουν τις αιτήσεις στην ιστοσελίδα της Θρυαλλίδας www.thriallida.gr στην ειδική σελίδα του διαγωνισμού.

    Μέχρι και την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων απαγορεύεται από τους συμμετέχοντες η με οποιονδήποτε τρόπο δημόσια αναφορά της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό είτε μέσα από ΜΜΕ είτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής Δικτύωσης.

    Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Θρυαλλίδας τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων με τον τίτλο του έργου και το ψευδώνυμο τους.

    Απαραίτητη για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού είναι η αποστολή τουλάχιστον 10 συνολικά συμμετοχών.

    Η Θρυαλλίδα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης , αναβολής ή τροποποίησης του διαγωνισμού

4. Βραβεία:

    Θα υπάρξει μόνο ένα νικητήριο έργο το οποίο και σαν βράβευση θα παρουσιαστεί σε κεντρική θεατρική σκηνή του Βόλου από την Θρυαλλίδα.

    Η Θρυαλλίδα έχει το δικαίωμα εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο να απονείμει επιπλέον επαίνους και βραβεία ή να προβεί σε επιπλέον παρουσιάσεις ή εφ’ όσον κανένα έργο δεν πληροί τις προϋποθέσεις να μην απονείμει κανένα βραβείο.

    Σε περίπτωση ισοβαθμίας το έργο το οποίο θα παρουσιαστεί θα προκύψει έπειτα από κλήρωση.

5. Κριτική Επιτροπή:

    Η κριτική επιτροπή αποτελείται από : Σπύρος Μαβίδης (Ηθοποιός – Σκηνοθέτης) , Θανάσης Ζέρβας (Ηθοποιός) και Ελευθερία Σαββάκη (Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θρυαλλίδας)

    Τα μέλη της επιτροπής θα βαθμολογούν τα κείμενα με ενιαίο τρόπο βαθμολογώντας από το 1 μέχρι το 20 και επι συγκεκριμένων τομέων όπως: πλοκή , γλωσσολογικά στοιχεία, μηνύματα του έργου , ενδιαφέρον χαρακτήρων , πρωτοτυπία θέματος , διάλογοι ,φινάλε κλπ.

    Η οποιαδήποτε επικοινωνία των συμμετεχόντων με τα μέλη της Επιτροπής ,σε σχέση με τον Διαγωνισμό , αποτελεί λόγο ακύρωσης.

6. Πνευματικά Δικαιώματα:

    Τα πνευματικά δικαιώματα των έργων ανήκουν στους συγγραφείς τους και η Θρυαλλίδα δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα πλην της αποκλειστικής χρήσης (ανέβασμα παραστάσεων) των βραβευθέντων έργων για τον Νομό Μαγνησίας και για διάστημα 3 ετών.

    Σε περίπτωση ορισμού εισόδου στις παραστάσεις που θα δοθούν από την Θρυαλλίδα για τα βραβευμένα κείμενα, τα έσοδα που θα προκύψουν ,έπειτα από την κάλυψη των εξόδων παραγωγής ,θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς και ο συγγραφέας δεν θα έχει καμία απαίτηση επ’ αυτών.

    Σε περίπτωση έκδοσης του θεατρικού έργου από τον συγγραφέα οφείλει πάντα να αναφέρεται η βράβευσή του από τον Διαγωνισμό.

7. Αποδοχή όρων:

    Με την αποστολή της συμμετοχής ο συμμετέχων δηλώνει πως συμφωνεί πλήρως με τους όρους του διαγωνισμού.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός Ποίησης για φοιτητές στη μνήμη Χριστόδουλου Λοϊζίδη ( 2016)Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου προκηρύσσει και φέτος τον ετήσιο Διαγωνισμό Ποίησης, ανάμεσα σε Κύπριους  φοιτητές, στη μνήμη Χριστόδουλου Λοϊζίδη, με έπαθλο - βραβείο 1000 ευρώ. Σκοπός του Διαγωνισμού, που αθλοθετείται από την οικογένεια του αείμνηστου Χριστόδουλου Λοϊζίδη- ενός αξιόλογου νέου ανθρώπου και δημιουργού, που έφυγε αιφνίδια και πρόωρα από τη ζωή, σε ηλικία 40 χρόνων, είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές μας να αναδείξουν το ποιητικό τους ταλέντο και να διεκδικήσουν τη διάκριση.

Όροι του Διαγωνισμού:

1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.

2. Στον  διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος  πρωτοεμφανιζόμενοι Κύπριοι ποιητές, οι οποίοι είναι φοιτητές (ηλικίας 18-40 ετών),  που φοιτούν με πλήρη φοίτηση σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, ανεξαρτήτως  χώρας μόνιμης διαμονής,  και  δεν έχουν εκδομένο έργο.

3. Έκταση έργου:  Συλλογή με τριάντα τουλάχιστον ποιήματα ή ποιητική σύνθεση όχι μικρότερη από 300 στίχους.

4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει ένα έργο μόνο.

5. Γλώσσα των ποιημάτων πρέπει να είναι η καθομιλούμενη νεοελληνική δημοτική.

6. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, στην πρώτη σελίδα των οποίων αναγράφεται το όνομα του διαγωνισμού,  ο τίτλος του ποιητικού

έργου, το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου και ο διακριτικός του αριθμός (οποιοσδήποτε πολυψήφιος αριθμός). Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση μόνιμης

Διακρίσεις Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών έτους 2015ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ζωοδόχου Πηγής 2-4, 10678 Αθήνα

Τηλ-Fax: 210 3819571

Email:  eel1930@gmail.com

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Κριτικής Επιτροπής Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης, Διηγήματος
και Χρονικού – Μαρτυρίας με ελεύθερο θέμα
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών έτους 2015


Η Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών κ. Λευτέρη Β. Τζόκα, τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Ένωσης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον τ. Σχ. Σύμβουλο και Συγγραφέα κ. Χρήστο Γκόντζο, τακτικό μέλος της Ένωσης, συγχαίρει όλους όσοι έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό αυτό. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθένας χωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα Ποίησης, Διηγήματος και Χρονικού-Μαρτυρίας. Με πρόσκληση του Προέδρου της Ένωσης κ. Λευτέρη Β. Τζόκα συνήλθαν το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12η στη Στέγη της Ένωσης (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, 2ος όροφος), για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν τα ακόλουθα:

ΣΥΜΦΩΝΑ με την προκήρυξη και τις δεσμεύσεις της, αναδείχτηκαν ομόφωνα και παμψηφεί περισσότερα βραβεία γιατί ισοβάθμισαν και τα μοιράζονται οι δημιουργοί. Όλα τα κείμενα των συμμετεχόντων θα μπορούσαν να τύχουν διάκρισης, αλλά αυτό είναι αδύνατο, γι’ αυτό η Κριτική Επιτροπή με σύμφωνη γνώμη θέσπισε τα Ειδικά Βραβεία που θα δοθούν σε ξεχωριστές περιπτώσεις συμμετασχόντων. Ήταν οι δεσμεύσεις της προκήρυξης του διαγωνισμού που δεν επέτρεψαν να δοθούν περισσότερες διακρίσεις.


1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «Σ’ αγαπώ Ελλάδα!», με το ψευδώνυμο «Αφροδίτη» που ανήκει στην κα Βαλεντίνα Ε. Μπατσάλ.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «28η Οκτωβρίου 2015» με το ψευδώνυμο «Φοίβος» που ανήκει στον κ. Θανάση Φροντιστή και ισοβαθμούν, το ποίημα «Θάνατος εσωτερικού Αλέξανδρου» με το ψευδώνυμο «Χέραδος» που ανήκει στον κ. Θεοφάνη Παυλίδη και το ποίημα «Αιώρηση στο νεύμα της σιωπής» με το ψευδώνυμο «ΑΜΥΝΤΩΡ» που ανήκει στον κ. Παναγιώτη Δήμου Ιωαννίδη.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «Με το πλοίο απ’ το Λαύριο ως την Τζια», με το ψευδώνυμο «Ταξιδευτής Β’» που ανήκει στην κα Ζωή  Παπαδημητρίου-Τζιράκη και ισοβαθμούν, το ποίημα «Όλβιος όστις ιστορίης έσχε μάθησιν», με το ψευδώνυμο «Άτλας» που ανήκει στον κ. Ιωάννη Καρβελά και το ποίημα «Αρχιπέλαγος Αιγαίο» με το ψευδώνυμο «Ξένιος Έλλην» που ανήκει στον κ. Δημήτρη Η. Λούκα.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Η ποιότητα ζωής» με το ψευδώνυμο «ΟΡΣΑ» που ανήκει στον κ. Αντώνιο Χρ. Δημητρίου και ισοβαθμούν, το ποίημα «Ωμή Αλήθεια» με το ψευδώνυμο «Μάρτυρας του 15..» που ανήκει στον κ. Λευτέρη Χ. Αρμελινό και το ποίημα «Οι μύγες… δεν πετούν» με το ψευδώνυμο «Χρυσαλλίς», που ανήκει στην κα Ελένη Καμπά.

"EΓΩ ΚΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ": ένα ποίημα από την Εύη ΒαλαντάσηΝα πω ότι ζω ,
είναι ψέμα.
Να πω ότι ονειρεύομαι ,
είναι πλάνη.
Να πω ότι πέταξα  τους φόβους
είναι  φαντασία
Να πω ότι θέλω να ξεφύγω,
είναι ανάγκη.

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός των εκδόσεων ΑνώνυμοΔελτίο τύπου – Ανακοίνωση

Οι εκδόσεις Ανώνυμο προκηρύσσουν: Λογοτεχνικό Διαγωνισμό “Λόγο-Τεχνία” για το έτος 2015.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εντός και εκτός Ελλάδος διαμένοντες ενήλικες, εφόσον τα κείμενα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και δεν έχουν βραβευθεί με Α’ Βραβείο σε προηγούμενους διαγωνισμούς.
Το θέμα είναι ελεύθερο.

Το ποίημα να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους, το θεατρικό τις 50 σελίδες, το δοκίμιο τις 30 σελίδες, το παραμύθι τις 8 σελίδες, η νουβέλα τις 50 σελίδες και το διήγημα τις 4 σελίδες.

Κάθε έργο να σταλεί σε τρία δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο επάνω δεξιά, στη διεύθυνση: Γραβιάς 1, Χαραλαμπία Court, Διαμ. 101, 7102 Αραδίππου / Κύπρος. Το μέγεθος των χαρακτήρων να είναι σε όλα Times New Roman 14 και διάκενο 1.5.

Οι διαγωνιζόμενοι να εσωκλείσουν στο μεγάλο φάκελο, ένα μικρότερο κλειστό φάκελο με γραμμένο απ’ έξω το ψευδώνυμό τους και τον τίτλο του έργου, ενώ μέσα σ’ αυτόν πρέπει να υπάρχουν τα εξής προσωπικά τους στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), e-mail, τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2016.

"Η ΑΝΗΨΟΥΛΑ": ένα τρυφερό και χιουμοριστικό ποίημα από τον Κώστα Σώκο.

Στην Άρτεμη και στον Γεράσιμο...

Σε ευχαριστώ Κώστα γι' αυτό το ποίημα!!!

Αγάπησες την ανηψιά
Απ’  όταν ήταν μια …χαψιά.

Τώρα που μεγαλώνει
Κι’ ανθίζουνε οι κλώνοι

Το πέπλο της υφαίνει
ΚΙ’ όλο θα ομορφαίνει.

Το πρόσωπό της θειο.
Σε τρέλανε ρε Θείο…

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

"Στην Κατερίνα": ένα λυρικό ποίημα από τον Παναγιώτη Μαργώνη
Ήρθες χαμογελαστή στη ζωή μου σαν ανθός της άνοιξης

Τα μάτια σου έλαμπαν σαν ηλιαχτίδες

Τόσο που καρφώθηκαν στην καρδιά μου σαν πυρωμένο βέλοςΗ παγωνιά έλιωσε μέσα στην αγκαλιά σου

Με ζέσταναν τα χάδια σου, με διέγειραν τα φιλιά σου

Το άγγιγμα σου με συνεπήρε σαν θαλάσσια αύρα

 

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

"Ο καστανάς": ένα επίκαιρο και σατιρικό ποίημα από τον Λευτέρη Μουφτόγλου
1.Συλλάβαν έναν καστανά

  διότι, είπαν, πως ξεχνά

  φόρους να καταβάλλει,

  μα, δυστυχώς, αγαπητοί,

  η αλήθεια δεν είναι αυτή,

  μα είναι κάποια άλλη!  2.Δεν ζούσε βίο σαν αγάς,

  δεν ήτανε φοροφυγάς,

  μα ήταν στην ουσία

  ένας τεχνίτης στην φουφού

  και τον συλλάβανε, αφού

  είχε τεχνογνωσία.  3.Θέλαν τις γνώσεις οι ταγοί

  και την σοφή του συνταγή,

  την πείρα την μεγάλη,

  ώστε, παρ' όλη την ψευτιά,

  ο Τσίπρας από την φωτιά

  τα κάστανα να βγάλει!!!


Λευτέρης Μουφτόγλου

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΙΚΟΥΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ , Εφαλτήριο λόγου, τέχνης και πολιτισμού.

Ανακοινώνουμε με χαρά Τα αποτελέσματα του Α’ Πανελληνίου Διαγωνισμού Χαικού
 που προκήρυξαν οι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ, Εφαλτήριο λόγου, τέχνης και πολιτισμού.
 Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 105 λογοτέχνες, με 500 και πλέον Χάϊκου .
 Μετά τη αξιολόγηση των ποιημάτων από την τριμελή επιτροπή που απαρτιζόταν από τρεις κορυφαίους λογοτέχνες του είδους:
 Χρίστο Τουμανίδη, ποιητής, μελετητής και ανθολόγο του Ελληνικού Χαικού από την Αθήνα.
 Χάρη Μελιτά, ποιητή, από την Αθήνα.
 Τάσο Αριστοτέλους , εκδότη ,ποιητή από την Κύπρο.
 Ενώ αρχικά είχαμε αποφασίσει να απονέμουμε τρία βραβεία σε τρεις νικητές. Μετά από την αξιολόγηση και αφού διαπιστώσαμε το ψηλό επίπεδο των ποιημάτων αποφασίστηκε η επιπλέον απονομή έξη ισάξιων επαίνων και ισαρίθμων τιμητικών διακρίσεων. Επίσης διαπιστώνοντας ότι στο διαγωνισμό μας συμμετείχαν και μαθητές αποφασίστηκε η απονομή ενός βραβείου δυο επαίνων σε τρεις από αυτούς που τα ποιήματα τους ξεχώρισαν.
 Τέλος κάνουμε τη σκέψη να προχωρήσουμε στην έκδοση Ανθολογίου στο οποίο θα συμμετέχουν τόσο τα βραβευμένα ποιήματα όσο και όσα αξιολογήθηκαν θετικά από την επιτροπή. Γι’ αυτό θα ενημερωθούν σχετικά οι λογοτέχνες.

ΒΡΑΒΕΙΑ
 Παναγιώτου Γιάννης Α ΄Β ραβείο
 Σωτηρία Κρητικοπούλου Β΄Βραβείο
 Αντώνιος Ευθυμίου Γ΄ Βραβείο
 Παναγιώτης Ανάργυρος Κουτίνας, Γ’ Βραβείο (ισοψηφία)

ΕΠΑΙΝΟΙ

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Η Πνευματική Συντροφιά Λεμεσού προκηρύσσει τον 5ον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό ΔιαγωνισμόΠNEYMATIKH ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

pnevmatikisyntrofia@gmail.com


Η Πνευματική Συντροφιά Λεμεσού προκηρύσσει τον 5ον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό στις κατηγορίες:Α) ΠΟΙΗΣΗ

    Ποίηση στην κοινή νεοελληνική
    Ποίηση σε κυπριακή διάλεκτο
    Ποίηση για μαθητές/τριες γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών

Β) ΔΙΗΓΗΜΑ

Όροι Διαγωνισμού:

    Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο για όλες τις κατηγορίες.
    Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μ’ ένα έργο σε όποια ή όποιες κατηγορίες επιθυμεί.
    Όσον αφορά την κατηγορία της Ποίησης, το έργο να αποτελείται από 8 μέχρι 32 στίχους, να μην έχει δημοσιευθεί ή να έχει βραβευθεί σε οποιαδήποτε διαγωνισμό.
    Όσον αφορά την κατηγορία του Διηγήματος, το έργο να μην υπερβαίνει τις 2000 λέξεις, και να μην έχει δημοσιευθεί ή να έχει βραβευθεί σε οποιαδήποτε διαγωνισμό.
    Η υποβολή των έργων να γίνεται σε τρία (3) αντίγραφα, στα οποία να αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου.
    Σε εσώκλειστο φάκελο να δίνονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τίτλος έργου και ψευδώνυμο). Στο εξωτερικό μέρος του εσώκλειστου φακέλου θα αναγράφεται απαραίτητα το ψευδώνυμο.
    Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των έργων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2016.

3ος Διαδικτυακός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Καλλιτεχνείου Αχαρνών1ος Διαγωνισμός Πρεσπαπιέ - Περιοδικού Καλλιτεχνείου
ή αλλιώς 3ος Διαδικτυακός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Καλλιτεχνείου Αχαρνών


Διάρκεια αποστολής έργων: Πέμπτη 10 Δεκέμβρη 2015 - Δευτέρα 29 Φλεβάρη 2016

Ημέρα ανακοίνωσης διακριθέντων: Δευτέρα 07 Μάρτη 2016

Ημέρα βράβευσης διακριθέντων: Παρασκευή 25 Μάρτη 2016, στο πλαίσιο μιας "εορταστικής βραδιάς" για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21.03)

Το Περιοδικό Πρεσπαπιέ σε μία κίνηση ορισμού της ταυτότητάς του & του φάσματος της θεματολογίας και των δράσεών του προκηρύσσει τον 1ο Διαγωνισμό του, ο οποίος δεν αρνείται να ταυτιστεί με τον άλλοτε Διαδικτυακό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Καλλιτεχνείου Αχαρνών (έτη πραγματοποίησης: 2012 & 2013).

Σε μια προσπάθεια ταυτοποίησης των λογοτεχνικών αυτουργών & των λέξεων-αποτυπωμάτων [προ(σ)]καλούμε ανθρώπους να εκφραστούν μέσω των λέξεων, των ήχων που αυτοί δημιουργούν και του κόσμου όπως αυτός καταγράφεται, αποτυπώνεται και κατασκευάζεται μέσα από τον λόγο.

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ " ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΩΔΕΣ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ " ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΟΛΗ" ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παρουσίαση του νέου μουσικού δίσκου " Προφητείες και Ωδές " και του νέου βιβλίου αφιέρωμα στην ιστορία της Κωνσταντινουπόλεως " Πόλη και πάλι, Πόλη " στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας στις 16 Δεκεμβρίου στις 18:00 , υπό την αιγίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Καβάλας και της Θασιακής Ένωσης Λογοτεχνών Καβάλας. Η είσοδος είναι δωρεάν, σας περιμένουμε!

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Διαγωνισμός Παραμυθιού με Θέμα «τα Χριστούγεννα»

Δράμα 18/11/2015

Μία φορά και έναν καιρό, υπήρχε ένα μαγικό χωριό. Βόρεια στη Δράμα, που κάθε Χριστούγεννα βγαίναν ξωτικά.

Τα μαγικά ξωτικά δημιούργησαν το «Χωριό του Αη Βασίλη» και το ονόμασαν «Ονειρούπολη».

Ο Άγιος Βασίλης για να τους ευχαριστήσει κάθε Χριστούγεννα ανοίγει τις πύλες της Ονειρούπολης και μαζί με όλα τα παιδιά από όλη την Ελλάδα για ένα μήνα περνάνε αξέχαστες γιορτινές μέρες.

Για μία ακόμη χρονιά ο Αη Βασίλης καλεί όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στο μεγαλύτερο διαγωνισμό Παραμυθιού.

Φαντασία, αγάπη, χαμόγελο, ζωντάνια είναι μερικά από τα μικρά μυστικά για την δημιουργία ενός καλού Παραμυθιού.

“Λιλιπούτειοι”φίλοι αλλά και μεγαλύτεροι, γράψτε το δικό σας Παραμύθι και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό.

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

"ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ": ένα ποίημα από την Βασιλική Δραγούνη.

*Artwork: "Dinner for Two" by Nick Paciorek, Modern urban contemporary artist.

Το δείπνο εδώ
δεν είναι τελετουργία
αλλά επιβίωση.
Χωρίς αβρότητες
ευγενείς συζητήσεις
ή πορσελάνες και κρύσταλλα
να του προσδίδουν αξία.
Μια απλή συνήθεια μόνο.
Όπως κάθε μέρα που κυλά
χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο
-μόνο με τις ανάγκες
της προετοιμασίας.

Τοποθετώντας τα πιάτα
πάνω στο τραπέζι.
Και το φαγητό.
Η γρήγορη κατανάλωση.
Τελειώνοντας
με ή χωρίς
ένα κομπλιμέντο.
Μαζεύοντας την κουζίνα
και τον πάγκο.

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

«ΡΑΪΤ,ΤΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΟΥΛΙ»: ένα χιουμοριστικό διήγημα από την Λένα Μαυρουδή ΜούλιουΚΟΙΤΑΞΕ τώρα μια σύμπτωση. Η δημοσίευση δύο πολύ περίεργων φωτογραφιών, με το ίδιο θέμα: ’’ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ.’’
Η μία, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, το παρουσιάζει σαν προϊόν της σύγχρονης σχετικά τεχνολογίας, (σημ. αρχή της προηγούμενης εκατονταετίας) ενώ η άλλη, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ απεικόνιση του ΠΡΩΤΟΥ μοντέλου στην Ιστορία του ανθρώπου. Δύο εποχές. Η μία αφορά τη γένεση της ‘’ιδέας’’ της τεχνολογίας, η άλλη την εφαρμογή της με τον ίδιο βαθμό ευφυΐας και στις δύο εποχές.
Ας αρχίσουμε από την πρώτη, τη γένεση.
Τη μυθολογία που ξέραμε ας την ξεχάσουμε.
Πώς η Ιστορία κατάφερε να αποκρύψει από την Παγκόσμια Κοινότητα την πραγματικότητα δεν ξέρω. Το μόνο που μπορώ να κάνω, είναι, τις πληροφορίες που κατάφερα να συλλέξω, να τις καταθέσω, ως έχω χρέος. Αρχίζω:
‘Όταν ο ΊΚΑΡΟΣ θέλησε ως γνωστόν να πλησιάσει τον ήλιο, μεθυσμένος από την επιτυχία της πρώτης πτήσης του ανθρώπου, είδε με φρίκη πολύ γρήγορα να λιώνουν τα φτερά του στα πλάγια της ατράκτου που ήταν… το ίδιο του το κορμί,(!) και να πέφτει σαν βολίδα στο αγριεμένο πέλαγο χωρίς να προλαβαίνει να φωνάξει καν. Αλλά και να το έκανε ποιος να του προσφέρει βοήθεια και πώς;
Η μεγάλη Βιοτεχνία που κατασκεύασε τα κέρινα φτερά του, ανάστατη. Ξαφνικά αμαυρώθηκε η επαγγελματική της φήμη. Λίγο το ’χες; Επιπλέον έξαλλη με τον ήδη συγχωρεμένο επιπόλαιο πιλότο που φέρθηκε τόσο χαζά. Πού να το φανταστούν, ότι δε θα περνούσε από το μυαλό του αυτό που ακόμη και ένα παιδί θα σκεφτόταν. Ότι δηλαδή ο Θεός Απόλλωνας θα γινόταν Τούρκος που δεν τον υπολόγισε. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Βιοτεχνία είχε θεωρήσει περιττή την προειδοποίηση στις οδηγίες χρήσεως. Ήταν αυτονόητη. Και ατσάλινα να ήταν τα φτερά θα έλιωναν. Όπως και να ’χει και καλού κακού, από το σημείο αυτό το χρονικό και μετά, τα φτερά που θα κατασκεύαζε θα ήταν από ένα ανθεκτικότερο υλικό και μη με ρωτήσετε ποιο, γιατί δεν γνωρίζω.
Κάλεσε τους μεγαλύτερους εφευρέτες και μηχανικούς της Εποχής και εφηύραν το ανθεκτικό αυτό υλικό και όλη η Υφήλιος, ή όση (λίγη) τέλος πάντων ήταν πολιτισμένη, θαύμασε τα λαμπρά τους μυαλά. Έπρεπε η Βιοτεχνία πάση θυσία να επανεύρει την χαμένη της φήμη. Δεν υπολόγισε μήτε τάλαντα, μηδέ κόπο.
Το μέγα σκάνδαλο της εποχής, έπρεπε να επουλωθεί. Δεν παίζουν μ’ αυτά…

Αποτελέσματα Βραβευθέντων Βιβλίων 6ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού ΕΠΟΚΗ επιτροπή αξιολόγησης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων σας ενημερώνει σχετικά με τον 6ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό εις μνήμην Βίκυς Ζαχαρίου – Δημήτρη Μανιού:

Κατά την αξιολόγηση των 250 βιβλίων που λάβαμε, επιλέξαμε τα κάτωθι βιβλία τα οποία κρίναμε ως τα πιο αντιπροσωπευτικά και ως τα πιο αξιόλογα. Κατά την επιλογή, εκτός του περιεχόμενου, αξιολογήσαμε την όλη εμφάνιση του βιβλίου, την ποιότητα του χαρτιού, την εικονογράφηση και τη θεματολογία με την όποια καταπιάνεται ο κάθε συγγραφέας.
Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας δούμε στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για την απονομή των βραβείων του 6ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, καθώς και να ενημερώσετε τους εκδοτικούς οίκους των βιβλίων σας να παρευρεθούν και, αν εχουν τη δυνατότητα, να προσφέρουν κάποιο συμβόλαιο σε κάποιον εκ των βραβευθέντων. Τα βραβευμένα βιβλία θα εκτεθούν επίσης στην αίθουσα της εκδήλωσης.

Τα ακόλουθα θεωρήθηκαν από τον ΕΠΟΚ ως "Βιβλία της Χρονιάς 2015".
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
- ΜΑΝΕΣ ΜΕΛΙΡΡΥΤΕΣ - ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ, ΕΚΔ. ΔΡΟΜΩΝ
- ΓΗ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ, ΕΚΔ. ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ - ΚΕΡΥΝEΙΑΣ
- ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ, Δρ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΕΚΔ. ΑΓΙΑ ΤΑΙΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
- ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ, ΡΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥ, ΕΚΔ. ΑΓΙΑ ΤΑΪΣΙΑ
- ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΟΥΦΤΟΓΛΟΥ, ΕΚΔ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
- ΚΟΡΙΟΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡI ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΚΑΙΤΗ ΛΙΑΝΟΥ, ΕΚΔ.ΩΚΕΑΝΟΣ
- ΑΝΑΤΟΛΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΤΟΒΑΣ,  ΕΚΔ.ΩΡΙΟΝΑΣ
- ΓΛΥΚΥΘΥΜΙΑ ΕΛΛΝΟΠΡΕΠΗΣ, ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΑΠΑΝΕΑΡΧΟΥ, ΕΚΔ. ΕΝΤΥΠΟΙΣ, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ
- ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ, ΝΙΚΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, ΕΚΔ.ΟΣΤΡΙΑ
- ΨΥΧΗΣ ΔΡΟΜΟΣ, ΖΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΚΔ. ΦΥΛΑΤΟΣ
- ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ, ΜΙΝΑ ΜΠΟΥΛΕΚΟΥ, ΕΚΔ. ΟΣΤΡΙΑ
- Ο ΒΑΓΟΡΗΣ, ΤΟΥΛΑ ΚΑΚΟΥΛΛΗ, ΕΚΔ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, ΕΛΜΠΙΝΤΟΡ, ΕΚΔ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΛΕΒΕΝΤΗ
- ΤΑΞΙΔI ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ, ΑΝΘΗ ΑΥΓΕΡΗ, ΕΚΔ. ΩΡΙΩΝΑΣ
- ΨΗΦΙΔΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ, ΕΚΔ. ΕΝΤΥΠΟΙΣ
- ΑΓΓΙΓΜΑΤΑ ΨΥΧΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΚΔ.  ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
- ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΠΠΑΣ, ΕΚΔ. ΙΩΛΚΟΣ
- Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΣ, ΕΚΔ. ΟΡΟΠΕΔΙΟ
- ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ ΜΠΙΡΑΚΟΥ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΕΚΔ. ΝΟΟΝ
- ΣΜΙΛΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ, ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΒΑΡΝΑΒΑ, ΕΚΔ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ
- ΑΓΝΩΣΤΕ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΚΔ. ΜΑΝΤΟΓΕΝΗΣ
-ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΣΩΚΟΣ

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

19ο τεύχος Fractal

Περιεχόμενα 19ου τεύχους Fractal

Κάντε αριστερό κλικ πάνω στην εικόνα για να μεταβείτε στα περιεχόμενα του 19ου τεύχους Fractal

«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ»: ένα ποίημα από την Βασιλική ΜουργελάΜια χούφτα χώμα έκρυψα , βαθιά στον κόρφο ,
όταν παιδί έφευγα απ’ το χωριό μου να πάω να βρω τόπο καλύτερο να ζήσω !

Η μάνα μου μ’ έσφιγγε και έκλαιγε συνάμα
και εγώ σφιχτά κράταγα το χώμα
και έπαιρνα δύναμη να μην κλάψω
και την στεναχωρήσω πιότερα .

Μέσα μου κρυφή είχα ελπίδα
πως   κάποτε πίσω θα γυρνούσα
το σπίτι μου ξανά να συναντήσω
και την αυλή που έπαιζα παιδί .

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

"Το σονέτο των ηρώων της Κύπρου": ένα βραβευμένο ποίημα από τον Λευτέρη ΜουφτόγλουΟ πολυβραβευμένος ποιητής Λευτέρης Μουφτόγλου ποίησε το παρακάτω εξαιρετικό σονέτο:

Θα' θελα να' μουνα του δέντρου σας κλωνάρι,
μια παπαρούνα στην μικρή σας την αυλή
κοκκινισμένη από το αίμα το πολύ,
που απ' τις πληγές της λευτεριάς θα είχα πάρει.

Θα' θελα να' χα το δικό σας μεγαλείο,
αυτό το μεγαλείο που αντηχεί
θεία καμπάνα, όταν στέλνει η ψυχή
στα παλικάρια σας το ύστατο αντίο.

Στιγμές, που περισσεύουνε τα λόγια,
στιγμές, που δεν τις πρέπουν μοιρολόγια.
Πετά στον ουρανό ένα πουλί.

Μικρές εστίες ποίησης


Ο Σάββας Τσαλίκης διαβάζει ποιήματα απο τις ποιητικές συλλογές του,
ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΟΡΓΗ .ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΑΞΗ ΟΝΕΙΡΩΝ.
ΜΠΛΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ. ΟΙΚΟΣ ΕΝΟΧΗΣ.

Παρασκευή 4/12/2015 ωρα 6μμ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου
Π.Κ.Μ.Μερκούρη Εμμ.Μπενάκη 70, 2ος όροφος.

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

"Μια απάντηση σε μια φιλόλογο...": ένα ποίημα από τον Μοσχόπουλο Γεράσιμο


Φιλόλογοι, ειδήμονες και όλοι οι κριτικοί
τα κείμενά μου διάβασαν με περισσή τους «γνώση»,
σαν κόκορες προκήρυξαν τη «λυρική αυγή»,
γιατί λαλούν το χάραμα θαρρούν θα ξημερώσει!

Κι αν κάποιους δε συγκίνησα, δεν γέλασαν ποτέ
σ’ ανάγνωση του λόγου μου, δικών μου διηγημάτων,
δεν τρέχει τίποτα γι’ αυτό αλήθεια βρε αδερφέ,
μη λες πως δήθεν τα γραπτά είναι προϊόν τεράτων!

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Αποτελέσματα Βραβευθέντων Διηγημάτων 6ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού του ΕΠΟΚΗ επιτροπή αξιολόγησης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων σας ενημερώνει σχετικά με τα αποτελέσματα Διηγημάτων του 6ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού εις μνήμην Βίκυς Ζαχαρίου – Δημήτρη Μανιού:

Θέμα: Η συμβολή  των νέων της Ελλάδος στην εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974
 - Ο Κολοσσός, Άννα Καλογήρου-Παύλου
 - Ο Αγνοούμενος του 74, Γιάννης Λάμπης
 - Τα κόκκινα Παπούτσια, Κωνσταντίνα Κουτσούμπου
 - Τα ξιφάκια, Ηλίας Νέβρος
 - Είναι Άδικο, Αγνή Χαραλάμπους

Θέμα: Το ψυχικό μεγαλείο των γονιών των ηρωωμαρτύρων της ΕΟΚΑ
 - Αγνοούμενος, Τόνια Παυλάκου
 - Το ζύγι της Αθανασίας, Γιάννης Παναγιώτου
 - Το πέταγμα του ήρωα Μάρκου Δράκου προς την Αθανασία,Νίκος Παπαναστασίου
 - 14 Μαρτίου 1957 η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου, Αφροδίτη Παπασημακοπούλου
 - Αέναος Μητρικός Αγώνας, Θεοδόσης Πιλήσης

Θέμα: Ύμνος στην Κύπρο, την Αέρινη, τη Μακάρια γη...
 - Στην Κύπρο την Θαλασσοφίλητη, Μαρία Σταθέα
 - Στη Γη των Αγίων (Κυπριακή Τοπολαλιά)
Γιούλα Ιωάννου Χ΄΄, Ηλία Πατσαλίδου
 - Ύμνος στην Κύπρο την Αέρινη, τη Μακάρια γη..., Σωκράτης Ιωάννου

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Αποτελέσματα Βραβευθέντων Δοκιμίων 6ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού του ΕΠΟΚΗ επιτροπή αξιολόγησης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων σας ενημερώνει σχετικά με τα αποτελέσματα των βραβευθέντων Δοκιμίων του 6ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού εις μνήμην Βίκυς Ζαχαρίου – Δημήτρη Μανιού:

Θέμα: Η Κυπρή του Έρωτα Θεα Αφροδίτη
 - Η Κυπρή του Έρωτα ΘΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Βενετία Αναστ. Σιώντα

Θέμα: Ύμνος στην Κύπρο, την Αέρινη, τη Μακαρία Γη
 - Ύμνος στην Κύπρο την Αέρινη τη Μακαρία Γη, Δώρα Μοσχονά

Θέμα: Η συμβολή  των νέων της Ελλάδος στην εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974
 - Η αθέατη συμβολή ενός νέου από την  Μακεδονία στον αγώνα της Κύπρου εναντίων των Τούρκων το 1974, Γιάννης Παπαγεωργίου

Θέμα: Ύμνος στην Κύπρο την Αέρινη τη Μακαρία Γη
 - Ιωάννης Καποδίστριας: O πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, Ανδρέας Λαζάρου

Θέμα: ΔΕΝ ΕΛΠΙΖΩ ΤΙΠΟΤΑ, ΔΕ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΕΙΜΑΙ ΛΕΦΤΕΡΟΣ"  - Ν. Καζαντζάκης
 - Η Ελευθερία στο Μεταίχμιο, Σωτηρία Βασιλείου
 - Δεν Ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι λέφτερος, Ιωάννης Λαμοδίτης
 - Η δημιουργία της ελευθερίας, η απώλεια και η επανάκτησή της, Θεοδόσης Πιλήσης
 - Το Τσακαλάκι, Άννα Σ. Ζανιδάκη

Αποτελέσματα Βραβευθέντων Θεατρικών Έργων 6ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού του ΕΠΟΚΗ επιτροπή αξιολόγησης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων σας ενημερώνει σχετικά με τα αποτελέσματα Θεατρικών Έργων του 6ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού εις μνήμην Βίκυς Ζαχαρίου – Δημήτρη Μανιού:

Θέμα: "Το ψυχικό μεγαλείο των γονιών των ηρωωμαρτύρων της ΕΟΚΑ"
 - Το ματωμένο πουκάμισο, Κυριακή Δημητρίου Παπαλεοντίου

Θέμα: "Ποια η συμβολή των νέων μας στους αγώνες της Λευτεριάς; ("ΑΥΤΗ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΕΝ ΛΕΥΤΕΡΩΘΗ ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΛΕΥΤΕΡΩΘΗ ΜΕ ΑΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ" -Γ. Μακρυγιάννης)"
 - Ψηλά το Μερσινάκι, Τούλα Κακκουλή
 - Ο καθείς και τα όπλα του, Μαρία Θεοδώρου-Κωνσταντίνου
 - Ωδαί IV:Ο πιο λαμπρός καημός μου, Γιώργος Τερζής
 - Εκτοζάλι-Κυπροζάλι, Μαρία-Νεφέλη Μαρκοπουλιώτου

Αποτελέσματα Μουσικού Στίχου 6ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού του ΕΠΟΚ


Η επιτροπή αξιολόγησης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων σας ενημερώνει σχετικά με τα αποτελέσματα του Μουσικού Στίχου του 6ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού εις μνήμην Βίκυς Ζαχαρίου – Δημήτρη Μανιού:

 - Ο Ταξιδευτής, Γεώργιος Απλαδάς
 - Θέλεις, Λευτέρης Μούφτογλου (Τραγούδι Ερωτικό)
 - Μια χώρα μαγεμένη, Ελένη Αντωνίου Κωνσταντίνου
 - Κύπρος Ηλιογέννητη, Αντώνιος Ευθυμίου
 - Αμμόχωστος Έρημη Πόλη, Ανθή Αυγέρη
 - Χαλάλι σου Γλυκιά Πατρίδα, Άθως Χατζηματθαίου

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

«Οικιακή οικονομία»: ένα στοχαστικό ποίημα από την Δήμητρα ΚουβάταΘεωρητικά,
σίγουρα το είχε διδαχτεί,
αλλά
στην πραγματικότητα
ήταν ανυποψίαστη
ότι τα όνειρα
είναι κυρίως
σχολαστικοί αριθμομνήμονες,
ορκωτοί λογιστές
στους ισολογισμούς,
αδέκαστοι
και στην απόδοση των κεφαλαίων.

Μικρή
έκπληκτη
διαπίστωνε ότι η μάνα της
ήξερε
κάθε στιγμή επακριβώς
πόσα ζευγάρια κάλτσες
πόσα πιάτα
είχε για πλύσιμο.

Μη μου μαθαίνεις να μετρώ με αριθμούς.
Μάθε με να λογαριάζω με μέρες αδειανές από αγάπη.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη ΛΒ' Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 2015

Προκήρυξη 94ου Καλοκαιρίνειου Θεατρικού Διαγωνισμού 2015


Μικρές εστίες ποίησης

Η Μαρία Μπριλή και ο Γεράσιμος Μοσχόπουλος θα μας διαβάσουν ποιήματα τους την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 7:30μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας Τεχνών Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου (Βυζαντίου και Κολοκοτρώνη, Π.Κ. Αγίου Γεωργίου, 2ος όροφος. Σας περιμένουμε.

Ζωγράφειος Αγών Διαγωνισμός ΔιηγήματοςΖωγράφειος Αγών
Διαγωνισμός διηγήματος με θέμα:
«Κωνσταντινούπολη: πόλη αληθινή ή πόλη ονειρική»

Στο πλαίσιο του ετήσιου Διεθνούς  Μαθητικού Συνεδρίου, που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως και τα Εκπαιδευτήρια  Ε. Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης σκοπεύουν να αναβιώσουν τον Ζωγράφειο Αγώνα. Ο «Ζωγράφειος Αγών» είχε θεσμοθετηθεί από τον Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, στα τέλη του 19ου αιώνα, για τη βράβευση δέκα εκθέσεων «περί ζώντων μνημείων», δηλαδή εκθέσεων που παρουσίαζαν «τις ελληνικές διαλέκτους, τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού λαού», με τη «γενναία χορηγία του αγωνοθέτου και μεγάλου του Συλλόγου ευεργέτου Χρηστάκη Εφέντη Ζωγράφου».

Ο «Ζωγράφειος Αγών» σήμερα στοχεύει να γίνει ένας διεθνής διαγωνισμός διηγήματος με θέμα: «Κωνσταντινούπολη: πόλη αληθινή ή πόλη ονειρική».

Πώς να απαλλαχτεί κανείς από το βάρος της ιστορίας της Κωνσταντινούπολης, μιας σπάνιας μεγαλούπολης με συνεχόμενη διάρκεια ζωής δύο χιλιάδων και πλέον ετών; Διαμάντι της Ανατολής και όνειρο της Δύσης, η Πόλη είναι μια καθ’ υπεροχήν πόλη, η οποία κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία και στην καρδιά του κάθε Έλληνα.
Όλοι τη γνωρίζουν, αρκετοί την έχουν επισκεφθεί, για κάποιους αποτελεί αντικείμενο ονειροπλασίας μέσα από κείμενα ιστορικά, βιογραφικά, διηγηματικά αλλά και μέσα από μαρτυρίες συγγενών και φίλων.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

"Αναμνήσεις από παιδικό τετράδιο…": ένα ποίημα από τον Δημήτρη ΓκόγκαΘα πρέπει να ήταν χειμώνας.
Θυμάμαι αμυδρά
κάποιες νιφάδες στα αχτένιστα μαλλιά της νύχτας
και κείνη τη μάλλινη κουβέρτα που με σκέπαζε στην αγκαλιά της μάνας.

Θα πρέπει λοιπόν να ήταν χειμώνας
που έφευγε ο θείος Γιώργος για την Αυστραλία.
Όλοι οι συγγενείς σαν θεατές σε ένα θέατρο.
Περίσσευε το δάκρυ, η στεναχώρια, οι έννοιες, όλα τα μάζεψε,
να έτσι απλώνοντας τη χούφτα του χάμω στη γη που πατούσε,
τα έκλεισε σε ένα γυάλινο μπουκάλι λαδιού
και τα ΄βαλε στη τσέπη του σακακιού του.

Ύστερα, γιατί υπήρχε κι ύστερα,
είπε με βουρκωμένα τα μάτια:
«Αν είναι να πεθάνω στη ξενιτειά,
ας μη θαφτώ στο πέρας. Εδώ εδώ στη μαύρη γη, εδώ που πάντοτε γεννιέμαι.»


Αποτελέσματα Βραβευθέντων Βιβλίων 6ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού ΕΠΟΚ

Η επιτροπή αξιολόγησης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων σας ενημερώνει σχετικά με τον 6ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό:

Κατά την αξιολόγηση των 250 βιβλίων που λάβαμε, επιλέξαμε τα κάτωθι βιβλία τα οποία κρίναμε ως τα πιο αντιπροσωπευτικά και ως τα πιο αξιόλογα. Κατά την επιλογή, εκτός του περιεχόμενου, αξιολογήσαμε την όλη εμφάνιση του βιβλίου, την ποιότητα του χαρτιού, την εικονογράφηση και τη θεματολογία με την όποια καταπιάνεται ο κάθε συγγραφέας.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας δούμε στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για την απονομή των βραβείων του 6ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, καθώς και να ενημερώσετε τους εκδοτικούς οίκους των βιβλίων σας, εκπρόσωποι των οποίωνθα μπορούν να εκφωνήσουν λόγους στην εκδήλωσή μας (θα ενημερωθούν και από εμάς). Τα βραβευμένα βιβλία θα εκτεθούν επίσης στην αίθουσα της εκδήλωσης.

Τα ακόλουθα θεωρήθηκαν από τον ΕΠΟΚ ως "Βιβλία της Χρονιάς 2015"

- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
- ΜΑΝΕΣ ΜΕΛΙΡΡΥΕΣ - ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ, ΕΚΔ. ΔΡΟΜΩΝ
- ΓΗ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ, ΕΚΔ. ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ - ΚΕΡΥΝEΙΑΣ
- ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ, Δρ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΕΚΔ. ΑΓΙΑ ΤΑΙΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
- ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ, ΡΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥ
- ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΟΥΦΤΟΓΛΟΥ

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2015 ΜΕ ΘΕΜΑ: “Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2015

ΘΕΜΑ: “ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ”


Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Στιχουργών Ν. Χανίων, προκηρύσσει Παγκρήτιο λογοτεχνικό διαγωνισμό (ΜΑΝΤΙΝΑΔΑΣ – ΡΙΜΑΣ – ΡΙΖΙΤΙΚΟΥ) με θέμα:

«Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»


Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προβολή - διάσωση και διάδοση των Ιστορικών γεγονότων της Μάχης της Κρήτης και της ηρωικής αντίστασης του Κρητικού Λαού.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι όπου γης, απανταχού Κρήτες, που μπορούν να συμμετέχουν με τρείς μαντινάδες τους, μία ρίμα (που δεν θα ξεπερνά όμως τα δέκα δίστιχα) ή ένα Ριζίτικο τραγούδι, όλα σχετικά με το θέμα του διαγωνισμού, πρωτότυπα και αδημοσίευτα, υπογεγραμμένα με ψευδώνυμο. Μέσα στο φάκελο αποστολής, θα εσωκλείεται μικρότερος φάκελος, με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας).

Τα κείμενα δακτυλογραφημένα, θα αποσταλούν σε πέντε αντίτυπα, μόνο ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

"Απώλεια": ένα ποίημα από τον Γιώργο ΓιαννόπουλοΌταν θα σε νικήσει ο χρόνος
και η νομοτέλεια του Σύμπαντος,
όταν επαληθευθεί για σένα
η ρήση του Ηράκλειτου, ότι στη φύση
«τα πάντα ρει και ουδέν μένει»…

Ο κόσμος θα συνεχίσει να γυρίζει
στην παράξενη τροχιά του,
οι καλοί θα βοηθούν,
οι κακοί θα καταστρέφουν…

Όταν θα παρατηρείς αόρατος,
από ένα παράθυρο του ουρανού,
θα βλέπεις την ίδια εικόνα που άφησες πίσω.
Ο κόσμος να αλλάζει σαν μόδα,
να βελτιώνεται απ τα χρυσά μυαλά,
να χειροτερεύει απ τους άχρηστους…

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός "Γεώργιος Ν.Κάρτερ"Tο «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» προκηρύσσει για πρώτη φορά τον Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό ανέκδοτης και αδημοσίευτης ποιητικής συλλογής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Ισμήνης Χρυσοχόου-Κάρτερ προς τιμήν του ποιητικού και δημοσιογραφικού έργου του αείμνηστου συζύγου της, Γιώργου Κάρτερ, διαπρεπούς διανοούμενου, δημοσιογράφου και διευθυντή της ΕΡΤ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν άτομα ελληνικής ή κυπριακής υπηκοότητας, από 20 έως 38 ετών, ανεξαρτήτως σπουδών. Η ποιητική συλλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 ποιήματα. Η συμμετοχή γίνεται με ψευδώνυμο και γνωστοποιούνται τα πραγματικά στοιχεία μόνο των βραβευθέντων. Τα έργα κρίνονται από πενταμελή κριτική επιτροπή πανεπιστημιακών και συγγραφέων εγνωσμένου κύρους. Η πρώτη συλλογή θα λάβει χρηματικό βραβείο, ποσού 3.000 ευρώ, ενώ δύο συλλογές θα λάβουν τιμητική διάκριση. Τα ονόματα των μελών της κριτικής επιτροπής ανακοινώνονται με τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος.

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Τα αποτελέσματα του 32ου Παγκρήτιου Λογοτεχνικού ΔιαγωνισμούΤα αποτελέσματα του 32ου Παγκρήτιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού του Συνδέσμου Φιλολόγων νομού Χανίων, είναι:
Μαθητές Γυμνασίου :
1 ο βραβείο: Κουτσουπάκη Ζηνοβία (Β΄τάξη 3 ου Γυμνασίου Χανίων)
2 ο βραβείο: Τσιτσιριδάκη Ευαγγελία (Γ΄τάξη 2 ου Γυμνασίου Ελευθερίου Βενιζέλου)
3 ο βραβείο: Χανιωτάκη Αργυρή (Γ΄ τάξη Γυμνασίου Αλικιανού)
Έπαινος: Μπικάκη Σταυρούλα (Β΄ τάξη 7 ου Γυμνασίου Χανίων)
Μαθητές Λυκείου :
2 ο βραβείο: Λεδάκης Ιωσήφ (1 ο Λύκειο Χανίων)
Έπαινος: Πρωιμάκη Κωστούλα (1 ο Λύκειο Χανίων)
Ενήλικοι μη
μαθητές:
1 ο βραβείο: Ψαρομηλίγκου Χριστίνα
1 ος έπαινος: Πυροβολάκης Αντώνης
2 ος έπαινος: Μαρινάκη Ανθή
Τα μέλη των κριτικών επιτροπών ήταν:
Μαθητές Γυμνασίου:
Στεφανία Αρετάκη (φιλόλογος, μεταπτυχιακό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας)
Ουρανία Κατσουλάκη (φιλόλογος)
Δήμητρα Λυμπέρη (φιλόλογος, μεταπτυχιακό στον τομέα Πολιτισμού και Ανθρώπινης
Ανάπτυξης)
Μαθητές Λυκείου:
Σμαράγδη Γαλημιτάκη (φιλόλογος, μεταπτυχιακό Κλασικής Φιλολογίας)
Ιωάννα Καπή (φιλόλογος, μεταπτυχιακό Νεοελληνικής Φιλολογίας)
Αλεξία Καστανάκη (φιλόλογος)
Ενήλικοι μη
μαθητές:

‘’Η ΑΣΠΡΗ ΜΠΛΟΥΖΑ”: ένα χιουμοριστικό διήγημα από την Λένα Μαυρουδή Μούλιου


Ένα διήγημα που καυτηριάζει τα κακώς κείμενα της δημόσια υγείας με ανατρεπτικό φινάλε!

Η Δήμητρα, αν κάτι σιχαίνεται, είναι τα Νοσοκομεία, τις άσπρες μπλούζες των γιατρών, μα και ό, τι έχει σχέση με αυτούς.
Χρήσιμοι;
Σύμφωνοι.
Απαραίτητοι;
Σύμφωνοι.
Σωτήριοι;
Σύμφωνοι.
Μα αυτά όλα, δεν αλλάζουν την μεγάλη της απέχθεια. Και τρέμει τη στιγμή που θα σταθεί μπροστά στην άσπρη μπλούζα, εξιστορώντας το πρόβλημα που έχει και αντιμετωπίζοντας την κακώς εννοούμενη οικειότητα του ενικού της και την επιμελώς κρυπτόμενη αδιαφορία της για το άτομό σου. Είναι απολύτως σίγουρο ότι δεν είσαι γι’ αυτήν, παρά ένα περιστατικό και ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο σου και η αντιμετώπισή σου, πράγμα που αλλάζει ως δια μαγείας αν πας ιδιωτικά. Αλλιώς, είσαι ένα με τη γη, ισοπεδωμένη, ένα τίποτα, έχοντας συγχρόνως και το πρόβλημά σου που μακάρι να το έλυνες μόνη σου αλλά δεν μπορείς δυστυχώς. Και αναμένεις την ετυμηγορία της αν δηλαδή συνεχίσεις να ζεις ή όχι. Εξαρτάται από το τι θα δείξουν οι εξετάσεις που θα σου πει να κάνεις. Πριν τις κάνεις, χμ. γνώμη σαφή δεν έχει να σου δώσει. Τις απαντήσεις όλες τις έχουν τα μηχανήματα. Κάποια εποχή όχι και τόσο μακρινή, όταν αυτά τα μηχανήματα δεν ήταν ευρέως διαδεδομένα, ο κουράντε γιατρός σου, σου έδινε  την γνώμη του εξετάζοντάς σε προσεκτικά, ακούγοντας και καταγράφοντας το ιστορικό σου και η ικανότητα μαζί με την επιστημοσύνη του έδιναν την γνωμάτευση πλησιάζοντας την εικόνα της πάθησής σου κατά 90% και ήταν συνήθως η σωστή. Σήμερα ο γιατρός ούτε που σε αγγίζει. Τέτοια ιατρική τι να σου πω την κάνει εύκολα ο καθένας. Διαβάζεις προσεκτικά (για την Παθολογία μιλάμε) το κεφάλαιο που σε αφορά στο βιβλίο ασθενειών από τα δεκάδες που κυκλοφορούν, και βοηθούντων των μηχανημάτων έχεις και το όνομα της πάθησής σου και το πώς να την θεραπεύσεις. Από κει και ύστερα, καταπίνεις ένα Φαρμακείο φάρμακα (χωρίς τον Φαρμακοποιό) και αναμένεις ασαφώς και αορίστως τη λύση του προβλήματός σου, και πάντοτε στο τι θα αποφανθούν οι εξετάσεις που θα κάνεις. Πριν τις κάνεις, σαφή γνώμη να σου δώσουν δεν έχουν. Και ο γιατρός αρχίζει σαν την Πυθία τα «ήξεις αφήξεις, ουκ εν τω πολέμω θνήξεις». Και αν τύχει το πρόβλημά σου να εξακολουθεί να υφίσταται δίχως η άσπρη μπλούζα να έχει καταφέρει κάτι το ουσιώδες, αποφαίνεται ασυστόλως: «ήξεις αφήξεις ΟΥ, εν τω πολέμω θνήξεις».Μπαίνεις στο Νοσοκομείο και αρχίζει η Οδύσσεια σου και ίσως και η Ιλιάδα σου μαζί… Και τότε να δεις γλέντια… Να θέλεις να κατουρήσεις, να μην μπορείς από το κρεβάτι σου να σηκωθείς για την τουαλέτα, να παρακαλάς για μια πάπια ως εάν να ήταν το μόνον αντικείμενο του πόθου σου, και αν άνθρωπος δικός σου δεν υπάρχει κοντά σου ή δεν έχεις χρήματα να πληρώσεις αποκλειστική νοσοκόμα, κατουράς επάνω σου, τελειώνει η αγωνία σου και αρχίζει η αυτοταπείνωσή σου. Έτσι δε και είσαι και κάποιας τσιμπημένης ηλικίας και καπάκι άφραγκος, ε ξέχνα ότι είσαι άνθρωπος… Και η αίσθηση αυτή επιδεινώνει την ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση της υγείας σου, γιατί και το ψυχολογικό παίζει ουσιώδη ρόλο στην όλη ιστορία. Και μετά ακούς: ’’Δεν βαριέσαι, όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα.’’ ΜΑ δεν κομίζεις Γλαύκα εις Αθήνας’’ λέγοντας τα αυτονόητα. Το ερώτημα είναι το ΠΩΣ πεθαίνεις, Σαν ΑΝΘΡΩΠΟΣ ή σαν ζώο! (Δεν λέμε σκύλος, γιατί τα σκυλιά την σήμερον δεν είναι ούτε αδέσποτα, ούτε χωρίς φροντίδα. Με τους κτηνιάτρους τους με την καλοφαγία τους, τα χάδια τους και κοιμούνται και στο κρεβάτι σου πάνω. Τουτέστιν μιλάμε για άλλα ζώα. Ζώα που ζουν μόνα τους και έρμα σε μια φύση πολλές φορές αφιλόξενη γι αυτά).
Μ’ αυτές τις θλιβερές σκέψεις στο μυαλό η Δήμητρα καθόταν και περίμενε τη σειρά της να εξεταστεί- τρόπος του λέγειν- από το γιατρό. Σιχαμάρα ή όχι ήταν στο έλεος της άσπρης μπλούζας, αλλιώς ας καθόταν στο σπίτι της περιμένοντας τον καλό της άγγελο να έρθει στον ύπνο της- για τον ξύπνιο της δεν γνωρίζουμε αν κάνει επισκέψεις- για να την βοηθήσει. Μα το ζήτημα είναι θα έρθει κι αυτός ή αντ’ αυτού θα έρθει ο συνάδελφός του του Σκότους να την οδηγήσει εν τόπω χλοερώ…;
«Μα βρε κουτό κορίτσι μη σκέπτεσαι έτσι Πες    ‘’que sera sera,’’ και ηρέμισε. Απαισιοδοξία και αυτή η δική σου!»
«Απαισιοδοξία λες ε; Ας ήσουνα στη θέση μου και σου έλεγα εγώ. Μιλάς από θέση ισχύος υγιούς ανθρώπου. Σαν έρθει η σειρά σου να αντιμετωπίσεις την άσπρη μπλούζα, σφύρα μου πώς θα νιώσεις. Ακριβώς σαν εμένα που μόνο όταν δω ότι σκουραίνουν τα πράγματα την παίρνω πια την απόφαση να συναντηθώ με τον ΕΝΙΚΌ σε όλο του το μεγαλείο. Μα πρόσεξε την συμβουλή μου: Ενικό ο γιατρός; Απαραίτητα ΕΝΙΚΌ και συ. Κατέβασε τον αμέσως από το βάθρο του θρόνου, του επί της Γης ΘΕΟΎ που αυτάρεσκα πιστεύει ότι είναι. 

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

«Να νιώθεις την πυξίδα σου»: ένα ποίημα από τον Μοσχόπουλο ΓεράσιμοΕμπνευσμένο από το «Παράπονο» του Ελύτη...

Σφυρίζει το πλοιάριο μπαρκάρει για τα ξένα,
αρπάζει την ελπίδα μου, μαζί μ’ αυτήν και ‘σένα,
κοιτάω στον ορίζοντα που φεύγει το καράβι
αναπολώ τα χάδια σου, το τελευταίο βράδυ.

Πρώτο τσιγάρο άναψα χωρίς τη συντροφιά σου,
μου λείπουν τα χαμόγελα και τα γλυκά φιλιά σου,
μία φορά να βάσταγα ακόμη το κορμί σου,
τι κρύβεις να σκεφτόμουνα βαθιά μες στην ψυχή σου.

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

«Στον Αιώνιο Ποιητή»: ένα ποίημα από την Μαίρη ΜαρκάτουΧέρια νεανικά.
Όλο ρυτίδες.
Είδαν το φως
να τα καλλωπίζει
με μελανές κηλίδες.
Όλο το ωραίο κυανό χρώμα.
Όλο το μαύρο της σκοτείνιας.
Ενός άμαθου κόσμου
που γνώρισε το σκίρτημα της αλήθειας.

Τα πάντα περιμένουν
στα υποσχόμενά σου ακροδάχτυλα
 άπραγα την πλήρωσή τους.
Να σφραγιστούν σε μολυβένια αγάλματα.
Ας δικαιωθούν με την φανέρωσή τους!

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

18ο τεύχος Fractal

18ο τεύχος Fractal

Πατήστε πάνω στην εικόνα με ένα αριστερό κλικ του ποντικιού για να μεταβείτε στα περιεχόμενα του 18ου τεύχους του περιοδικού Fractal.

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2015 ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΑΝΩΝΥΜΟ".


Οι εκδόσεις Ανώνυμο προκηρύσσουν: Λογοτεχνικό Διαγωνισμό "Λόγο-Τεχνία" για το έτος 2015.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εντός και εκτός Ελλάδος διαμένοντες ενήλικες, εφόσον τα κείμενα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και δεν έχουν βραβευθεί με Α' Βραβείο σε προηγούμενους διαγωνισμούς.
Το θέμα είναι ελεύθερο.


Το ποίημα να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους, το θεατρικό τις 50 σελίδες, το δοκίμιο τις 30 σελίδες, το παραμύθι τις 8 σελίδες, η νουβέλα τις 50 σελίδες και το διήγημα τις 4 σελίδες.


Κάθε έργο να σταλεί σε τρία δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο επάνω δεξιά, στη διεύθυνση: Γραβιάς 1, Χαραλαμπία Court, Διαμ. 101, 7102 Αραδίππου / Κύπρος. Το μέγεθος των χαρακτήρων να είναι σε όλα Times New Roman 14 και διάκενο 1.5.

Οι διαγωνιζόμενοι να εσωκλείσουν στο μεγάλο φάκελο, ένα μικρότερο κλειστό φάκελο με γραμμένο απ’ έξω το ψευδώνυμό τους και τον τίτλο του έργου, ενώ μέσα σ’ αυτόν πρέπει να υπάρχουν τα εξής προσωπικά τους στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), e-mail, τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο.

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Αποτελέσματα 31ου Διαγωνισμου Λογοτεχνίας Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου ΝικολάουΤο Σάββατο 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ο Λογοτεχνικός Διαγωνισμός στο κινηματοθέατρο Rex υπό την αιγίδα του ΠΑΟΔΑΝ. Οι συμμετοχές που συγκέντρωσε ο διαγωνισμός ήταν συνολικά 254. Οι κατηγορίες λογοτεχνικού διαγωνισμού ήταν πέντε, διήγημα, αυτοβιογραφία, ποίηση, θέατρο και μαντινάδα. Παρακάτω σας παραθέτουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα της βράβευσης ανά κατηγορία.
 

Διήγημα

1ο Βραβείο: Ανδρέας  Ρίγανης (Όπερα  για  μελλοθάνατους)

2ο Βραβείο: Κώστας  Παπαϊωάννου (Ο  Εγγλέζος)

3ο Βραβείο: Παναγιώτης  Γκούβερης (Ναυαγός)

Έπαινος: Κωστής  Παπαδάκης (Η  Ζωγράφος)

Έπαινος: Αντρέας Τιμοθέου (Παγωτό  ξυλάκι)

Κάτω  των 19 (1ο Βραβείο): Αλίκη  Κομεσσάριου

Αυτοβιογραφία

1ο Βραβείο: Αθανασία  Ροβά (Το  χιόνι)

2ο Βραβείο: Κώστας  Παπαϊωάννου (Η  Οδύσσεια  κάποιου  φτωχού)

3ο Βραβείο: Γεώργιος  Περάκης (Παιδικά  Ενθυμήματα)

Ποίηση

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

"Πρώτα όνειρα": ένα τρυφερό ποίημα από την Ευτυχία Καπαρδέλη


Ένα πολύ τρυφερό ποίημα από την πολυβραβευμένη λογοτέχνιδα Ευτυχία Καπαρδέλη!!!

Στη συνάντηση του Ήλιου
τρυφερά κρίνα χείλη και
φιλήματα χαράσσονται
στα στήθη κοριτσιών
Πρώτα όνειρα...... μελένια


***

Κορμιά αλαβάστρινα
σάρκα από μετάξι
με βελούδινα φτερά
στην γέννα και στο πάλεμα
πύρινο αίμα

*****
Πλημμύρισε πρωί
η ημέρα
μνήμες του έρωτα
υδρίες χαράς
μούσες του έρωτα
 

****

Φωνές ανάσες τρυφερές
μέθη στην αγκάλη
νόμος και άρνηση
όλα επιστρέφουν
όλα αλλάζουν
γλυκαίνει τα κορμιά
η ζωή στων άστρων
την μαρμαρυγή
Παρατίθεται και μεταφρασμένο στα αγγλικά από την Ευτυχία Καπαρδέλη:
 

First dreams


The meeting of the Sun.
lilies and tender lips
kisses etched
the girls breasts
First dreams ...... Honeyed

***
Bodybuilders alabaster
flesh silk
with plush feather
birthing and wrestling
fiery blood
 

*****
showered morning
day
memories of love
urns joy
muses of love
 

****
 

Voices breath fond
drunkenness in embrace
Law and denial
all back
everything changes
sweetens the bodies
the life
the fibrillation of stars


Ευτυχία Καπαρδέλη

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

"Μεγαλώσαμε": ένα μεστό ποίημα από τον Δημήτρη ΚολιδάκηΜεγαλώσαμε,
ο πόθος και ο έρωτας
γίνανε
αγάπη και σεβασμός.
Μεγαλώσαμε,
τα φιλιά και τα αγγίγματα
γίνανε
συμπόνια και βλέμματα.
Μεγαλώσαμε
και μεστώσανε όλα.
Μη κλαις…!

Επτάψυχος στην ίδια πλώρη: ένα βραβευμένο ποίημα από τον Παναγιώτη ΚουμπούραΣυγχαρητήρια Παναγιώτη για το υπέροχο ποίημά σου!

    Πάρε με στ’ όνειρο – ταξίδι σου , Οδυσσέα ,
επτά ζωές – επτά ψυχές στην ίδια πλώρη
να με μαγεύει σύγκορμο η Σειρήνα κόρη ,
ο έρωτας – νόστος το φιλί να’ χει παρέα …

    Ποιας Κίρκης μάγια με τραβούν στην αμαρτία ;
Άνθρωπος είμαι από χώμα κι από πνέμα
κι αν ρίξω άγκυρα στης ηδονής το βλέμμα
θα ναυαγήσω απ’ των χαδιών την τρικυμία …

    Κυκλώπειο μάτι , μην κοιτάς τον δόλιο , ωιμένα ,
να βολοδέρνω στης σαγήνης το φεγγάρι ,
τυφλό μυαλό μου απορείς και λες μακάρι ,
η μοίρα – μάνα μου ας με βάφτιζε : Κανένα !

    Μια στα ρηχά και μια στα ύφαλα δεμένο ,
με σκάει της Χάρυβδης το φύσημα στην άκρια
και μ’ ένα τράνταγμα της Σκύλλας στάζω δάκρυα ,
που με ξυπνούν μες σ’ έναν κόσμο ονειρεμένο !

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

"ΠΛΗΓΩΜΕΝΑ ΜΙΛΙΑ": ένα όμορφο ποίημα από τον Κώστα ΣώκοΠέρασαν χρόνια που δε σε ξανάδα.
Ένα βαπόρι μ’ αμπάρια γεμάτα,
άφησε πίσω το Ρίο λα Πλάτα
κι’ ένα κορίτσι στο μόλο, λαμπάδα.

Πάμπολλα πλοία. Χιλιάδες τα μίλια.
Όμως κανένα δε μ’ έφερε πίσω.
Μόλις που πρόλαβα να σ’ αγαπήσω.
Κίτρινα γράμματα έχω κειμήλια.

Είχες ανάψει κεράκια στον άγιο
κι’ είπες ευχές, στους αφρούς των κυμάτων.
Τρεις καταλόγους  μετράω θυμάτων,
δυο επιζήσαντες κι’ ένα  ναυάγιο.

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

"Επιλογή": ένα όμορφο ποίημα από τον Σπύρο Μακρυγιάννη


Δεν την αντέχει άλλη φορτούνα το σκαρί
και θά 'ναι αυτά λιμάνια τελευταία
που θ ' αποθέσει το φορτίο το βαρύ
επάξια ως τώρα οπού το σήκωνε γενναία...

Θα ψάξει αλλού για άλλα ήρεμα νερά
ή θα γυρίσει σε γνωστά μικρά λιμάνια
πριν στου βυθού πικρά βρεθεί την αγκαλιά
και τα αμπάρια του ρημάξουν στην ορφάνια.