Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός : Το μπλόκο της Καλαμαριάς

Το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς προκηρύσσει Λογοτεχνικό Διαγωνισμό διηγήματος, ιστορικού αφηγήματος και ποιήματος με θέμα ¨Το μπλόκο της Καλαμαριάς¨. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος στοχεύει στην ανάδειξη και προβολή ενός ιστορικού γεγονότος, που σημάδεψε την Καλαμαριά καθώς επίσης και στη συγκέντρωση και καταγραφή νέων ιστορικών πληροφοριών. Οι όροι συμμετοχής είναι οι εξής:
1) Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν χωρίς κανένα περιορισμό, όσοι επιθυμούν, αρκεί τα έργα τους να αναφέρονται στο «Μπλόκο της Καλαμαριάς», να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα. Από το λογοτεχνικό διαγωνισμό εξαιρούνται τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης καθώς και το προσωπικό του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού.
2) Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος και στα τρία είδη του διαγωνισμού, αλλά με ένα έργο από το κάθε είδος (ένα διήγημα και ένα ιστορικό αφήγημα και ένα ποίημα). Το κάθε έργο θα έχει τον τίτλο στο κέντρο και θα υπογράφεται στο τέλος, κάτω δεξιά, με ψευδώνυμο, χωρίς καμιά άλλη ένδειξη.
3) Το ποίημα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο, μέχρι 40 στίχους χωρίς περιορισμό στη μορφή και το είδος του στίχου. Θα υποβληθεί σε 5 αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
4) Το διήγημα και το ιστορικό αφήγημα θα πρέπει να είναι μέχρι 4.000 λέξεις. Θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο σε γραμματοσειρά Times New Roman, το μέγεθός της 12, τα περιθώρια περιμετρικά 2,54, το διάστιχο 1,50. Θα υποβληθεί σε 5 αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) . 5) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την συμμετοχή τους: προς την Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής του ΙΑΠΕ, με την ένδειξη: για το Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 29Α Τ.Κ. 33132 Καλαμαριά. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2013, με σφραγίδα ταχυδρομείου. Στον εξωτερικό φάκελο θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του κάθε συμμετέχοντος. Στη θέση του αποστολέα και στο εσωτερικό θα υπάρχει το έργο, ή τα έργα, (στον απαιτούμενο αριθμό αντιγράφων + CD ) υπογεγραμμένα επίσης μόνο με το ψευδώνυμο. Μέσα θα εσωκλείονται ένας ή δύο μικρότεροι σφραγισμένοι φάκελοι, όπου εξωτερικά μεν θα αναγράφεται το ψευδώνυμο και το σχετικό λογοτεχνικό είδος, εσωτερικά δε, τα παρακάτω στοιχεία: Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού www.iape.org.gr καθώς και την ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς www.kalamaria.gr Οι διακρίσεις για το κάθε σκέλος του διαγωνισμού, είναι βραβείο (1ο, 2ο, 3ο) και έπαινος(1ος, 2ος, 3ος ). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποια από τις διακρίσεις ή και καμία από αυτές. Όσοι διακριθούν με βραβείο ή έπαινο, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά. Για την παραλαβή της διάκρισης, απαιτείται η φυσική παρουσία του διακριθέντος, ή εκπροσώπου του. Η βράβευση και απονομή των βραβείων, θα γίνει σε επίσημη εκδήλωση το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, παρουσία των Δημοτικών Αρχών Καλαμαριάς, και της Διοίκησης του Ι.Α.Π.Ε. Θα απαγγελθούν τα βραβευμένα ποιήματα και θα διαβαστούν αποσπάσματα των βραβευθέντων διηγημάτων και ιστορικών αφηγημάτων, από τους δημιουργούς τους. Το Ι.Α.Π.Ε. και ο Δήμος Καλαμαριάς, διατηρούν το δικαίωμα δημοσίευσης σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και έκδοσης σε βιβλίο, μέρους ή του συνόλου των έργων που θα υποβληθούν, χωρίς υποχρέωση έναντι των δημιουργών. Οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται. Περισσότερες πληροφορίες: Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Τηλέφωνα: 2310 432091 ή 2310 434917 από 09:00 έως 14: 00.

Για την πηγή πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου