Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 92ου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  92ου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2012
ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τὴν 19η Σεπτεμβρίου 2013, ἡμέρα Πέμπτη καὶ ὥρα 7 μ.μ., ἀνακοινώθηκαν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ 92ου Καλοκαιρινείου Θεατρικοῦ Διαγωνισμοῦ 2012, στὴν αἴθουσα Κ. Παλαμᾶ τοῦ Φ. Σ. Παρνασσός, ἀπὸ τὴν Κριτικὴ Ἐπιτροπή, ποὺ ἀποτελοῦσαν ὁ κ. Ἰωάννης Μαρκαντώνης, Ὁμ. Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἡ κα Μαρία Μαντουβάλου, διατ. Καθηγήτρια Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καὶ ὁ κ. Τάκης Τζαμαργιᾶς, Σκηνοθέτης – Εἰδικὸς Ἐκπαιδευτικὸς Διδακτικὸς Συνεργάτης ΠΤΔΕ – ΤΕΑΠΗ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.  

Στὸν 92ο Καλοκαιρίνειο Θεατρικὸ Διαγωνισμὸ 2012 ὑποβλήθηκαν σαράντα τρία (43) ἔργα καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπένειμε ἕνα (1)  Βραβεῖο καὶ τέσσερις (4) Ἐπαίνους.

Ἔλαβαν:

ΒΡΑΒΕΙΟ:
Τὸ ἔργο τοῦ Ἰωσὴφ Μπάστα, μὲ τίτλο: «Πρωτομάστορα ἔργα»


ΕΠΑΙΝΟ:
Τὸ ἔργο τῆς Εὔας Κασιάρου, μὲ τίτλο: «Ὁ ἦχος τῆς μπουγάδας».
Τὸ ἔργο τοῦ Πέτρου Καφαντόγια, μὲ τίτλο: «Γραβατοφωσφορίζουσες - Κύνου Ὀδύσσεια».
Τὸ ἔργο τῆς Πηνελόπης Χριστοπούλου, μὲ τίτλο: «Τὸ σύνδρομο τοῦ πουὰ παπαγάλου».
Τὸ ἔργο τοῦ Βασίλη Ζεβελάκη, μὲ τίτλο: «Ἡ ἀγάπη τοῦ τζίνι Μαντσίνι».

Ἐκ τῆς Γραμματείας

Για την πηγή πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου