Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Παράταση ποιητικού διαγωνισμού

Παράταση 1oυ Διεθνή Ποιητικού Διαγωνισμού UNESCO ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2013

Η UNESCO δια των εκπροσώπων της στον Όμιλο UNESCO Κεφαλληνίας και Ιθάκης για καθαρά διαδικαστικούς λόγους αποφάσισε την παράταση της υποβολής ποιημάτων για τον 1ο Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης για το 2013 με θέμα : «Η μαγεία της πλεύσης στην ρότα του Οδυσσέα» έως τις 15 Οκτωβρίου του 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Υπενθυμίζουμε ότι:

Τα ποιήματα μπορεί να είναι έως 30 στίχους. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος συμμετέχοντες από όλα τα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η γλώσσα γραφής των ποιημάτων μπορεί να είναι ελληνικά ή αγγλικά. Δεν γίνονται δεκτές συμμετοχές σε άλλη γλώσσα.  Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλλει μόνο ένα ποίημα είτε με ομοιοκαταληξία είτε ελεύθερης ποιήσεως. Συμμετοχές με περισσότερα του ενός ποιήματα, κρίνονται άκυρες και αποκλείονται του διαγωνισμού.
Οι συμμετοχές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, σε αριθμημένες σελίδες Α4, όπου, πάνω δεξιά, κάθε σελίδας, θα αναγράφεται το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου. Αποστέλλονται με απλή επιστολή (όχι συστημένη), 5 αντίγραφα, μέσα σε μεγάλο κλειστό φάκελο, συνοδευόμενα από μικρότερο κλειστό φάκελο, όπου, απέξω θα αναγράφεται το ψευδώνυμο και μέσα θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα ή και ηλεκτρονική διεύθυνση). Έξω από το μεγάλο φάκελο θα αναγράφονται: το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος και τα στοιχεία αποστολής: Όμιλος UNESCO Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Σπίτι της UNESCO ΠΕΡΑΤΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΚ 28100 με την ένδειξη: Για τον 2ο Ποιητικό Διαγωνισμό.
Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι :
  • Ποιήματα με ομοιοκαταληξία για νέους από 12 έως 18 ετών
  • Ελευθέρα ποίηση για νέους από 12 έως 18 ετών
  • Ποιήματα με ομοιοκαταληξία για συμμετέχοντες από 18 ετών και άνω
  • Ελευθέρα ποίηση για συμμετέχοντες από 18 ετών και άνω
Παρακαλούμε ιδιαιτέρως, για την συσχέτιση των ποιημάτων με το θέμα. Ποιήματα εκτός θέματος θα απορρίπτονται από την διαγωνιστική διαδικασία.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26710-68353, 6941545526, 6980324621 κα Αναστασία Παπαδάτου – Αποστολοπούλου (Πρόεδρος Ομίλου UNESCO ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ).
Για την πηγή πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου