Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ" 2015


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.E.
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες: Α. Βάρλα- Κ. Πισλή
Τηλέφωνο: 210 344 3272 - 2242

ΘΕΜΑ: 3ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός στη μνήμη ΚΑΙΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 20188/Δ2/05-02-2015 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου
Σας ενημερώνουμε ότι το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» προκηρύσσει τον 3ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος στη «Μνήμη Καίτης Λασκαρίδη».
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.
Η τελική προθεσμία υποβολής του έργου των μαθητών/τριών είναι η Παρασκευή 29 Μαΐου 2015.
Στους/στις 3 πρώτους διακριθέντες μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα, θα απονεμηθούν χρηματικά έπαθλα σε ειδική τελετή στην οποία θα προσκληθούν οι συμμετέχοντες καθώς και εκπρόσωποι φορέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Καλή Κυπαρίσση, τηλεφωνικά στο:210 4297540,-1,-2, με τηλεομοιοτυπία στο: 210 4296024 και ηλεκτρονικά στο: info@laskaridou.gr.
Σας επισυνάπτουμε αναλυτικές οδηγίες που αφορούν στον εν λόγω διαγωνισμό και παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
www.laskaridou.gr,
e-mail:info(AT)laskaridou.gr

Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2015
Α.Π.5800/Φ4, 10

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» προκηρύσσει τον 3° Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος στη «Μνήμη Καίτης Λασκαρίδη» για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014- 2015.

Ο θεσμός του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, καθιερώθηκε από την Πρόεδρο της Βιβλιοθήκης «Καίτη Λασκαρίδη» κ. Μαριλένα Λασκαρίδου το 2000 και αρχικά απευθυνόταν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων Νομαρχιών της Ελλάδας. Ακολούθως σε ειδική συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού την 24η Σεπτεμβρίου 2012 αποφασίστηκε ομόφωνα ο διαγωνισμός να γίνει πανελλήνιος.
Στόχος του διαγωνισμού είναι νά ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Έκθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των σχολείων της Ελλάδας.
ΚΡΙTΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Αyγελάκος Κωνσταντίνος : Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικών Ιονίου Πανεπιστημίου, Διευθυντής περ. Νέα Παιδεία
Δημητρούλια Τιτίκα : Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. , Κριτικός Λογοτεχνίας
Δούκα Μάρω : Συγγραφέας
Κυπαρίσση Καλή : Ύπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων «Iδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη»
Λυμπέρη Ελευθερία : Φιλόλογος
Παπαδάτος Γιάννης : Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηvών
Αποστολάκη Αγγελική : Α' βραβείο Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού περ. 2013- 2014 «Iδρύματος Αίκατερίνης Λασκαρίδη»
ΒΡΑΒΕΙΑ:
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Α' Βραβείο : 1.000€
Β' nραβείο : 600€
Γ' Βραβείο : 400€
ΓΙΑ ΤΟ Λ ΥΚΕΙΟ
Α' Βραβείο : 1.500€
Β' Βραβείο : 1.000€
Γ' Βραβεο : 600€
Τα κείμενα, που θα κατατεθούν, πρέπει απαραιτήτως:
• να είναι αδημοσίευτα
• να μην υπερβαίνουν τις 2.500 λέξεις
•  να είvαι δακτυλογραφημένα με γραμματοσειρά Τimes New Roman, μέγεθος στοιχείων 12, διάστιχο 1,5
• να αποσταλούν σε τέσσερα ( 4) αντίγραφα
• να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD).
Σε ξεχωριστή σελίδα που θα προηγείται του κειμένου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  • ΤΑΞΗ ΦΟΙΊΗΣΗΣ
  • ΣΧΟΛΕΙΟ
  • Δ/ΝΣΗ & ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ, δηλαδή Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ (στάθερό & κινητό) & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (e-mail):
Στον φάκελο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του σχολείου ως αποστολέας.
Όσοι θα συμμετάσχουν θα υποβάλουν το έργο τους μέχρι και την 29η Μαΐου 2015 μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου τους ή προσωπικά με τους παρακάτω τρόπους:
 1. ταχυδρομικώς, με σφραγίδα των ΕΛΤΑ που θα αναγράφει την ημερομηνία αποστολής (έως και 29 Μαΐου 2015)
ή
 2.στη Γραμματεία του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» (έως και 29 Μαΐου 2015)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
«ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»
Υπ' όψιν κ. Μαριλένας Λασκαρίδου
Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας
185 35 Πειραιάς
Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν εγκαίρως μέσω του σχολείου τους.
Τα βραβευθέντα κείμενα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του «lδρuματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» www.laskaridou.gr
Η απονομή θα γίνει σε ειδική τελετή, στην οποία θα προσκληθούν οι συμμετέχοντες, καθώς και εκπρόσωποι φορέωv της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πληροφορίες κ. Καλή Κυπαρίσση
Τηλ.: 210 4297540-1-2, Φαξ: 210 4296024
Email: ίnfo@laskaridou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου