Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοινωθηκαν τα αποτελεσματα του Δ' Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Αντώνης Σαμαράκης

 Στις 15/12/2013 ολοκληρώ-
θηκαν οι διαδικασίες εξαγω-
γής των αποτελεσμάτων του
Δ’ Λογοτεχνικού Διαγωνισμού
«Αντώνης Σαμαράκης».
Η Κριτική Επιτροπή το διήμερο 14
και 15 Δεκεμβρίου είχε να επιτελέσει
ένα επίπονο έργο δεδομένου ότι
όφειλε να αξιολογήσει 419 διηγή-
ματα που έφτασαν στο Δήμο από
6 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία,
Γαλλία, Γερμανία και Αμερική).
Πέραν του μεγάλου αριθμού
των συμμετοχών, η ποιότητα των
διηγημάτων ήταν υψηλή, γεγονός
που δυσκόλεψε την κατάταξη σε
κατηγορίες βραβείων. Η Κριτική
Επιτροπή αποφάσισε να μοιράσει
τα 3 βραβεία σε 6 διηγήματα, ενώ
άλλα 16 διηγήματα με τη διάκριση
επαίνου επιλέχθηκαν για να συμπε-
ριληφθούν στην Ανθολογία του Δ’
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Αντώ-
νης Σαμαράκης», που θα κυκλο-
φορήσει την Άνοιξη του 2014 από
τις εκδόσεις «Καστανιώτη».

Την Κριτική Επιτοπή του Διαγωνι-
σμού αποτέλεσαν οι Β. Δ. Αναγνω-
στόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος, και
τα μέλη Νάννος Παναγιώτης, Συγ-
γραφέας, Παπαρούση Μαρίτα,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, Παπαχρή-
στος Δημήτρης, Συγγραφέας, Σκι-
αθάς Αντώνης, Ποιητής, Τσιλιμένη
Τασούλα, Αναπληρώτρια Καθηγή-
τρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Τέλος, Επίτιμο μέλος αποτελεί η κα
Ελένη Σαμαράκη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού έχουν ως εξής:
ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙΣΕΣ
1ο βραβείο (1.500,00 €, εξ ημισείας)
Ηλία Ναταλία με το διήγημα «Ο πα-
λαιστής» (ψευδ. Φαίδρα 1313) και
τόπο καταγωγής την Αθήνα
Πούλιος Κωνσταντίνος με το δι-
ήγημα «Ο Μέγας Αλέξανδρος»
(ψευδ. Αλέξανδρος Αδαμόπουλος)
και τόπο καταγωγής το Κεραμίδι
Μαγνησίας
2ο βραβείο (1.000,00 €, εξ ημισείας)
Θεοδωρίδου Ναταλία με το διή-
γημα «Η Μηλιά» (ψευδ. Φιλομή-
λα) και τόπο καταγωγής τη Θεσ-
σαλονίκη
Μαγγανάς Ευάγγελος με το διήγη-
μα «Ο Πεταλούδας» (ψευδ. Γαλήνη
Μ. Ευαγγέλου) και τόπο καταγωγής
τον Ωρωπό Αττικής
3ο βραβείο (500,00 €, εξ ημισείας)
Λεϊμονής Κωνσταντίνος με το δι-
ήγημα «Η αλλαγή της σκυτάλης»
(ψευδ. Γιάννης Παπαθανασίου)
και τόπο καταγωγής την Παιανία
Αττικής
Μάννης Νικόλαος με το διήγημα
«Όνειρο μελλοντικού συγγραφέα»
(ψευδ. Νικόλας Έρημος και τόπο
καταγωγής τη Βερδικούσια Λάρι-
σας
ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΣΕΣ
Κατηγορία επαίνου (αλφαβητικά)
Βαμβουνάκης Μανώλης (Κρήτη)
Γκρόπας Γεώργιος (Φάρσαλα)
Ζωντανού Κατερίνα (Καλαμάτα)
Θανασούλας Ανδρέας (Ηλεία)
Καλογεράς Νικόλαος (Αθήνα)
Κατσουλάρη Παναγιωτα (Λάρισα)
Κολοκούρης Ηλίας (Χολαργός)
Λουπέτης Θωμάς (Αθήνα)
Μπεθάνυ Παναγιώτα (Αθήνα)
Νικολοπούλου Γεωργία (Θεσ/νίκη)
Ντάκος Στέφανος (Λάρισα)
Παπανδρέου Μαρία (Κύπρος)
Σβύνου Αικατερίνη (Χίος)
Σκιαδαρέσης Χρήστος (Αθήνα)
Τσιτσικάου Μαρία (Καρδίτσα)
Χαραλάμπους Κωνσταντίνος (Λαμία)
Σημειώνεται ότι ο Λογοτεχνικός Δι-
αγωνισμός “Αντώνης Σαμαράκης”
διοργανώνεται από το Δήμο Λίμνης
Πλαστήρα, προς τιμήν του σπου-
δαίου λογοτέχνη που κατάγεται από
το Μορφοβούνι.
Η Μορφοβουνιώτικη Φωνή συγ-
χαίρει τους συμμετέχοντες, τους
βραβευθέντες και τους διακριθέ-
ντες!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου